Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie

rozwoju kapitału ludzkiego

Kapitał ludzki uznaje się za najważniejszy zasób każdego przedsiębiorstwa. Dlatego jego rozwój i stałe wspieranie są tak ważne. To właśnie ludzie ją tworzący oraz ich wiedza decydują o przewadze konkurencyjnej organizacji. Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób szkolenia wpływają na rozwój kapitału ludzkiego i dlaczego to właśnie dzięki nim firma może rosnąć w siłę.

 

Dlaczego rozwój kapitału ludzkiego w firmie jest tak ważny?

Niedoinwestowanie kapitału ludzkiego w firmie może mieć bardzo poważne konsekwencje. Brak rozwoju grozi stagnacją, obniżeniem wydajności i motywacji, a także utratą najlepszych pracowników na rzecz konkurencyjnych firm. Inwestycja w ludzi i ich wiedzę, np. poprzez szkolenia, kursy czy warsztaty, to za to w zasadzie same korzyści. Większa wiedza uzupełniająca dotychczasowe luki to zwiększona efektywność, a niekiedy również wypracowanie zupełnie nowych, skuteczniejszych modeli postępowania. Ponadto szkolenia można traktować jako formę motywacji i nagrody. Rozbudzają one kreatywność i pobudzają produktywność, które są motorami napędowymi działania organizacji. Należy jednak pamiętać, że skuteczny rozwój kapitału ludzkiego wymaga odpowiedniego planowania i organizacji, a także ewaluacji szkoleń. W przeciwnym razie poniesione na edukację środki mogą okazać się nie tyle inwestycją, co nieprzemyślanym wydatkiem.

Szkolenia dla personelu – jakie cele pomagają osiągnąć?

Szkolenia dla personelu organizuje się w trzech głównych celach:

 • uzupełnienia brakującej wiedzy lub umiejętności,
 • podniesienia efektywności pracy i udoskonalenia stosowanych procesów,
 • wdrożenia innowacji, nowych metod działania i innego rodzaju korzystnych zmian.

Mogą one pomóc w realizacji wielu konkretnych zadań. Obecnie rynek szkoleniowy w Polsce jest bardzo rozbudowany. Dlatego znalezienie programów, które spełnią potrzeby organizacji, nie powinno stanowić większego problemu. Można w tym celu odwiedzić jeden z portali szkoleniowych, np. https://eventis.pl czy https://szkolenia-news.pl. Szkolenia wykorzystuje się m.in. do:

 • redukcji popełnianych błędów,
 • poprawy efektywności, rezultatów lub jakości,
 • zwiększenia elastyczności operacyjnej poprzez poszerzenie kompetencji personelu,
 • zwiększenia zaangażowania pracowników w sukces firmy, ich motywacji i odpowiedzialności,
 • poprawy poziomu usług, obsługi klienta itp.,
 • stworzenia lepszej kultury organizacyjnej w firmie oraz atmosfery,
 • poprawy poziomu i skuteczności współpracy pomiędzy pracownikami,
 • skutecznego wdrażania zmian organizacyjnych, innowacji itp.,
 • poprawy zadowolenia obecnych pracowników i przyciągnięcia nowych kompetentnych członków zespołu dzięki obietnicy możliwości rozwoju.

Rynek szkoleniowy oferuje nam również bardzo duży wybór rozmaitych form szkolenia, w tym między innymi:

 • szkolenia otwarte – organizowane przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe specjalizujące się w danej tematyce, gdzie uczestnicy szkolenia pochodzą z różnych firm i branż,
 • szkolenia online – ich oferta znacząco rozwinęła się w ostatnich latach, cechuje je wysoka efektywność, a przy tym są często wyjątkowo atrakcyjne cenowo,
 • szkolenia zamknięte – czyli tzw. szyte na miarę – pozwalają one dopasować program szkolenia pod grupę docelową i dzięki temu zapewnić wysoką efektywność,
 • kursy online – realizowane w trybie e-learning, co pozwala uczestnikowi zdecydować kiedy realizuje materiał szkoleniowy i jak często powtarza wybrane partie materiału.

Nie wolno jednak zapominać o odpowiednim dopasowaniu programów szkoleniowych. Po zakończeniu każde szkolenie należy również poddać ewaluacji, by sprawdzić jego skuteczność i wpływ na rozwój zarówno kapitału ludzkiego, jak i całej organizacji.