Tłumacz przysięgły – Jak przygotować się do zawodu tłumacza?

tlumacz-przysiegly

Jeśli zdecydowałeś o związaniu swojej kariery zawodowej ze znajomością języka obcego albo już wykonujesz pracę na niej opartą, być może jest to dla Ciebie moment, by przemyśleć konkretną, bardzo ambitną, ale także prestiżową i dochodową ścieżkę kariery – pracę tłumacza przysięgłego.

Hasło „tłumacz przysięgły” wywołuje z miejsca szereg pytań: jak nim zostać? Jakie studia ukończyć? Jak wygląda praca? Czy tłumacz przysięgły musi mieć działalność gospodarczą? Jaki egzamin musi zdać i jak wyglądają jego zarobki?

Przyjrzyjmy się tym kwestiom po kolei.

 

Tłumacz przysięgły to coś więcej niż profesjonalista

 

Wielu kursantów i kursantek zniechęca się już po krótkim okresie nauki języka obcego. Tak jednak nie musi być! Oddaj swoją przyszłość językową prawdziwym specjalistom, którzy zapewnią Ci najwyższą jakość edukacji językowej w oparciu o naukowo sprawdzone sposoby. Postaw na kursy językowe online, które wybrały już tysiące.

Na początku warto zaznaczyć, że jest to zawód zaufania publicznego, regulowany bezpośrednio przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Organizuje ono egzaminy państwowe oraz wpisuje na oficjalną Listę tłumaczy przysięgłych. To także Ministerstwo określa warunki dopuszczenia do zawodu. Nas interesują te bezpośrednio związane z edukacją, czyli ukończenie studiów wyższych oraz złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Ustawa nie precyzuje, jakiego rodzaju studia wyższe należy skończyć. Jednak praktyka pokazuje, że najlepiej się sprawdza filologia danego języka. Bardzo trudno bowiem jest opanować język na odpowiednio wysokim poziomie, pomijając tę ścieżkę edukacji.

Okazuje się jednak, że sama, najbardziej nawet zaawansowana, znajomość języka obcego nie gwarantuje zdania egzaminu, ponieważ wymagana jest tu także znacznie szersza wiedza, szczególnie z zakresu prawa i finansów.

Lingwistyczna Szkoła Wyższa wychodzi tu wszystkim kandydatom na tłumaczy przysięgłych naprzeciw, oferując kompleksową ścieżkę nabycia wymaganej wiedzy oraz przygotowania do zdania państwowego egzaminu.

Pierwszym stopniem jest oczywiście ukończenie filologii – LSW z jednej strony zapewnia jej wysoki poziom i wszechstronne przygotowanie do zawodu tłumacza, a z drugiej – daje możliwość zapoznania się z częścią kadry nauczycielskiej, z którą spotkamy się na kolejnym stopniu kształcenia.

Jest nim dwusemestralne Podyplomowe studium tłumaczy przysięgłych – nieodzowne, by nie tylko doszlifować umiejętności stricte językowe, ale przede wszystkim zapoznać się z terminologią specjalistyczną, na przykład urzędową bądź techniczną. Niezbędna jest również wiedza z zakresu prawa, gospodarki i finansów tak Polski, jak i krajów, posługujących się danym językiem. Wszystko po to, by kandydatów dobrze przygotować do państwowego egzaminu, na  którym pojawiają się teksty prawnicze, urzędowe czy sądowe oraz zagadnienia prawne.

 

Egzamin na tłumacza przysięgłego

 

Praktyczne przygotowanie do oficjalnego egzaminu jest w programie studium sprawą kluczową, dlatego warunkiem jego ukończenia jest pozytywne przejście symulacji tego egzaminu.

Odpowiednio Was do tego testu przygotujemy, a przejście takiego próbnego egzaminu pomaga zredukować stres związany z niepewnością, jak będzie wyglądał ten właściwy. Zachęcamy do zapoznania się tutaj ze szczegółami oferty: https://lepszastronawiedzy.pl/studium-tlumaczy-przysieglych/.

A gdy egzamin będzie już zdany? Jak wygląda praca tłumacza przysięgłego? Otóż bardzo podobnie jak praca zwykłego tłumacza, jednak z dużo szerszymi kwalifikacjami i uprawnieniami. Tłumacz przysięgły może bowiem sporządzać i formalnie poświadczać dokumenty tłumaczone z języka obcego na polski i z polskiego na obcy. Do jego uprawnień należy również sporządzanie poświadczonych odpisów pism w języku obcym oraz sprawdzanie i poświadczanie pism sporządzonych przez inne osoby. Może również dokonywać tłumaczeń ustnych, także w zakresie postępowań sądowo-administracyjnych, pism procesowych oraz dokumentów urzędowych, czego już nie może robić tłumacz bez takich uprawnień.

Wszystkie te obowiązki tłumacz przysięgły może wykonywać praktycznie w każdej formie. Może to być: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, jawna, spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, sp. z o.o. lub spółka akcyjna. Ale możliwy jest też wybór spółki partnerskiej lub praca w oparciu o umowy cywilnoprawne.

 

Ile zarabia tłumacz przysięgły?

 

I wreszcie – zarobki tłumacza przysięgłego. Każdy tłumacz indywidualnie ustala wysokość stawki za jedną stronę tłumaczenia (1125 znaków ze spacjami), są one jednak zwyczajowo wyższe niż stawki zwykłych tłumaczy – pozycja tłumacza przysięgłego jest bowiem wiele bardziej prestiżowa i ma on większą wiarygodność.

Natomiast w przypadku tłumaczeń dla organów administracji publicznej, sądów, policji i prokuratury stawkę określa Minister Sprawiedliwości (np. tłumaczenie jednej strony z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na język polski wynosi 23 zł, a tłumaczenie z języka polskiego na jeden z tych języków – 30,07 zł). W tym wypadku jest więc ona narzucana odgórnie.

Jak widać, zawód tłumacza przysięgłego to duży prestiż, szerokie możliwości i wysokie zarobki. Dlatego warto podjąć to wyzwanie i zainwestować w odpowiednie przygotowanie do egzaminu – rzetelna nauka w trakcie naszego studium pozwoli podejść do niego ze spokojem i świadomością odpowiedniego przygotowania.

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

Sales Manago

Monitorowanie i budowa profilu behawioralnego to serce Marketing Automation – ta funkcja jest wyróżnikiem takich systemów i stanowi o ich przewadze nad klasycznymi CRM-ami i systemami do masowej analityki ruchu. W SALESmanago informacje o ruchu kontaktu na stronie www są czerpane z trzech podstawowych źródeł: Pliki monitorujące typu Cookies, Adres IP odwiedzającego, Dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS

_smvs, smuuid, smvr,smg,SERVERID

Google

W przeglądarkach większości użytkowników usług Google plik cookie preferencji będzie oznaczony jako „NID” i będzie wysyłany przez przeglądarkę do witryn Google. Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch.

NID