Filologia czy lingwistyka?

filologia-czy-lingwistyka

Jeśli zdecydowałeś już, że chcesz studiować jakiś język obcy i przestudiowałeś oferty różnych uczelni, dostępne kierunki, to okaże się, że finalna decyzja jeszcze przed Tobą. Będziesz musiał rozstrzygnąć, co lepsze: filologia czy lingwistyka?

Zastanówmy się najpierw, czym te terminy się różnią, bo – choć zbliżone do siebie – różnią się jednak znacznie. 

 

Różnica pomiędzy filologią a lingwistyką

 

Filologia to (jak podaje słownik PWN): „dział nauk humanistycznych obejmujący badanie języka i jego wytworów, w tym także literatury danego narodu lub kręgu kulturowego”. Dzieli się na językoznawstwo i literaturoznawstwo.

Lingwistyka natomiast to inaczej właśnie językoznawstwo – nauka o języku, jego budowie, funkcji i rozwoju. Jej działami są: fonetyka, fonologia, morfologia, pragmatyka, semantyka, składnia, słownictwo, słowotwórstwo.

W naszych rozważaniach na temat: filologia kontra lingwistyka przyda się nam także pojęcie lingwistyki stosowanej, która z kolei zajmuje się rozpoznawaniem i badaniem zagadnień związanych z językiem oraz rozwiązywaniem występujących w praktyce problemów językowych. Pokrewne jej działy to: dydaktyka, językoznawstwo, psychologia, antropologia oraz socjologia.

 Znamy więc już teoretyczną definicję tych słów. A jak to się przekłada na kierunki studiów?

Tu kwestia wygląda całkiem podobnie – w skrócie: filologia jest kierunkiem „szerszym”, gdyż poza samym językiem zajmuje się też jego kulturowym kontekstem, ale lingwistyka w zamian za ten kontekst oferuje w uniwersyteckim wydaniu jeszcze drugi język obcy.

Przyjrzyjmy się bliżej specyfice każdego z tych kierunków.

Filologia jest dla osób, które nie tylko chcą się nauczyć języka, ale interesują się kompleksowo krajem (lub krajami), w którym jest on używamy, więc: tradycją, historią, mentalnością, filozofią, socjologią, kwestiami społecznymi i politycznymi. No i literaturą – to zdecydowanie kierunek dla osób lubiących czytać. Tu przestudiujecie bogate piśmiennictwo z zakresu tak literatury pięknej, jak i historii, socjologii czy antropologii.

Natomiast lingwistyka rozwija czysto językowe sprawności. Tu stawia się na znajomość języka jako współczesnego narzędzia komunikacji, jego słownika, gramatyki, składni; różnych stylów językowych. Podobnie podchodzi się do tzw. „drugiego języka”. Wbrew pozorom nie jest on tylko językiem dodatkowym – opanowujemy go w stopniu biegłym, pozwalającym na swobodne się nim posługiwanie, niemal na poziomie języka wiodącego.

 

Różnice programowe

 

Żeby jeszcze ułatwić Wam rozstrzygniecie dylematu: Filologia kontra lingwistyka, przebadamy to zagadnienie wnikliwiej i przyjrzymy się różnicom programowym.

Standardowo przedmioty wykładane w ramach filologii obejmują: gramatykę opisową języka angielskiego, gramatykę kontrastywną angielsko-polską, historię języka, literaturę brytyjską i amerykańską, teorię literatury, historię Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, kulturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, metodykę nauczania języka angielskiego, proseminaria z literatury, językoznawstwa i studiów kulturowych, wstępy do: językoznawstwa, kulturoznawstwa, teorii literatury.

Natomiast na lingwistyce najczęściej powtarzają się: wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, historia języka z elementami gramatyki historycznej, wiedza o akwizycji języka, historia literatury języka specjalności głównej, zarys historii literatury języka specjalności dodatkowej, historia i kultura kraju języka specjalności głównej i dodatkowej, ćwiczenia receptywne i dyskursywne, ćwiczenia kompozycyjne, praktyczna fonetyka w komunikacji językowej, praktyczna gramatyka w komunikacji językowej, rozumienie tekstów specjalistycznych, ćwiczenia translacyjne, historia filozofii, język łaciński, technologia informacyjna.

 

Oferta edukacyjna

 

Co natomiast będziemy studiować w LSW? Tu odpowiedź sugeruje nam z jednej strony nazwa szkoły: „Lingwistyczna”, a z drugiej – nazwa kierunku: „filologia”. Staramy się łączyć zalety obu tych opcji. Mamy więc w planie zajęć przedmioty pozwalające poznać i zrozumieć cały kontekst kulturowy i literacki języka, kładziemy przy tym nacisk na stronę praktyczną oraz dbamy o wysoki poziom nauczania drugiego języka.

Jako że najczęstszym pytaniem jest: „filologia angielska czy lingwistyka stosowana?”, to na przykładzie właśnie anglistyki przyjrzymy się programowi oferowanemu przez LSW.

Studia te pozwalają nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie językoznawstwa (z naciskiem na językoznawstwo stosowane) oraz w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa – kontekst jest więc szeroki, właściwy dla filologii. Jednocześnie dużą wagę przywiązuje się do drugiego języka obcego. Choć formalnie Szkoła gwarantuje uzyskanie poziomu A2/B1, to w praktyce wiele zależy od studentów – wykładowcy zawsze są chętni do podniesienia poziomu grupy. Poza tym dla zainteresowanych organizowane są dodatkowe zajęcia z praktycznej nauki drugiego języka obcego w trakcie III roku studiów, pozwalające na rozwijanie kompetencji językowych.

Jakich więc przedmiotów można się spodziewać? Plan zajęć jest bardzo bogaty, gdyż z jednej strony znajdziemy w nim wszystkie najważniejsze przedmioty tradycyjnie pojawiające się w ramach obu kierunków, a z drugiej sporą ilość dodatkowych, bardzo przydatnych zajęć. Jest tu na przykład Technologia informacyjna, Podstawy przedsiębiorczości, Prawo ochrony własności intelektualnej, ale także zajęcia z retoryki czy Pisanie ze stylistyką.

Gdyby komuś jeszcze było mało, jest też pakiet zajęć, związanych z konkretną specjalizacją. Do wyboru jest: Nauczycielska, Tłumaczeniowa, Nauczycielsko-tłumaczeniowa oraz Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym i Administracji.  

 

Co jest lepsze: Filologia czy Lingwistyka?

 

Kolejna ważna kwestia związana z pytaniem: „co lepsze filologia czy lingwistyka?” to perspektywy na rynku pracy w obu przypadkach.

Na lingwistyce najbardziej popularna jest glottodydaktyka (czyli nauka zajmująca się badaniem procesu nauczania i uczenia się języków obcych), która pozwala na uczenie języka we wszystkich typach szkół oraz translatoryka (czyli przekładoznawstwo). Na niektórych uczelniach można spotkać specjalność kulturoznawczą czy interkulturową komunikację i mediację – co otwiera możliwość zatrudnienia w mediach, wydawnictwach, instytucjach europejskich czy ambasadach.

Znajomość dwóch języków obcych zwiększa możliwości zatrudnienia niemal dwukrotnie. Bardzo często osób ze znajomością dwóch języków poszukują korporacje (zbiorczo są już chyba największym pracodawcą, jeśli chodzi o miejsca pracy związane ze znajomością języków obcych). Angielski jest tam traktowany jako język oficjalny, bardzo często używany do komunikacji wewnętrznej, natomiast drugi język obcy związany już jest z obsługą konkretnego klienta.

Absolwent filologii o specjalności nauczycielskiej także może podjąć pracę w edukacji i to na szerokim polu. Języków obcych uczy się przecież nie tylko w szkołach, w tym językowych, ale we wszelkich instytucjach, firmach, przedsiębiorstwach, urzędach doszkalających swoich pracowników. No i nie zapominajmy o korepetycjach, które też są bardzo atrakcyjnym źródłem dochodów.

Jest wreszcie zawód tłumacza – tak ustnego, jak i – częściej w przypadku filologów – pisemnego. Filolodzy, z racji większego obycia z literaturą, sprawdzają się szczególnie w tłumaczeniu literatury pięknej.

W LSW, by jeszcze zwiększyć szanse zawodowe, proponujemy połączenie tych dwóch opcji w ramach podwójnej, nauczycielsko-tłumaczeniowej specjalizacji. Natomiast wybór Komunikacji w Biznesie Międzynarodowym i Administracji – zgodnie z nazwą otwiera przed Wami także świat biznesu i administracji.

Po co więc się zastanawiać: filologia czy lingwistyka, skoro u nas można połączyć zalety obu tych kierunków?

ZAŁĄCZNIKI

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

Sales Manago

Monitorowanie i budowa profilu behawioralnego to serce Marketing Automation – ta funkcja jest wyróżnikiem takich systemów i stanowi o ich przewadze nad klasycznymi CRM-ami i systemami do masowej analityki ruchu. W SALESmanago informacje o ruchu kontaktu na stronie www są czerpane z trzech podstawowych źródeł: Pliki monitorujące typu Cookies, Adres IP odwiedzającego, Dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS

_smvs, smuuid, smvr,smg,SERVERID

Google

W przeglądarkach większości użytkowników usług Google plik cookie preferencji będzie oznaczony jako „NID” i będzie wysyłany przez przeglądarkę do witryn Google. Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch.

NID