Zerowy PIT a umowa zlecenie

pit_dla_mlodych

Zerowy PIT to wprowadzona niedawno ulga dla młodych osób, które szukają zatrudnienia i często dopiero zaczynają swoją karierę zawodową. Jakie wymogi należy spełniać, aby skorzystać z tej opcji? Dowiedz się, komu przysługuje pit zerowy i czy wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenie upoważnia do pobierania tego świadczenia.

 

Zerowy PIT – komu przysługuje?

 

W 2019 roku w życie weszła ustawa o zerowym PIT. Zwolnienie z podatku przysługuje młodym osobom, niezależnie od tego, czy podczas zatrudnienia zawarta została umowa zlecenie, czy umowa o pracę. Kto jest zobligowany do skorzystania z tej ulgi i jakie wymogi muszą zostać spełnione? Pit zerowy to ulga dla osób pracujących, które nie ukończyły 26. roku życia, a ich przychody nie przekraczają kwoty 85 528 złotych w danym roku podatkowym. Co to oznacza w praktyce? Z wynagrodzenia młodych pracujących nie zostaje potrącona kwota podatku dochodowego od osób fizycznych, a ich wypłata w każdym okresie rozliczeniowym jest wyższa o tę sumę.

 

Zerowy PIT dla młodych – zasady

 

Zerowy PIT dla młodych to ustawa, która została wprowadzona, aby wspierać młodych pracowników, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową, a dodatkowe środki mogą okazać się sporym zastrzykiem gotówki na początku ich dorosłego życia. Jak obliczyć zyski? Pomocny w oszacowaniu zaoszczędzonych składników wynagrodzenia będzie kalkulator wynagrodzeń: narzędzie umożliwiające obliczenie wysokość pensji znajdziesz m.in tutaj. Umowa zlecenie oraz umowa o pracę uprawniają osoby przed 26. rokiem życia do skorzystania z ulgi. Im wyższa stawka wynagrodzenia, tym wyższa oszczędność w związku z PITem dla młodych.

Kto nie może liczyć na dodatkowe zyski? Osoby zatrudnione na umowie o dzieło oraz przedsiębiorcy z własną działalnością gospodarczą nie są zwolnione z podatku dochodowego i nie przysługuje im ulga.

 

Zerowy PIT: umowa zlecenie

 

Przy zatrudnieniu została zawarta umowa zlecenie, a Ty nie świętowałeś jeszcze swoich 26. urodzin? Świetnie! W takim razie Twoje wynagrodzenie netto będzie powiększone o zerowy PIT. Umowa zlecenie zazwyczaj zawierana jest w oparciu o stawkę godzinową, a pensję oblicza się w oparciu o przepracowaną liczbę godzin w danym okresie rozliczeniowym. Jeżeli oprócz młodego wieku posiadasz status studenta, to wynegocjowana przez Ciebie stawka godzinowa brutto będzie Ci wypłacana na rękę. Przykład: zarabiasz 20 złotych brutto na godzinę i podpisałeś umowę zlecenie? W takim razie za każdą przepracowaną godzinę zleceniodawca zapłaci Ci 20 złotych netto. Dlaczego? Oprócz zerowego PITu nie musisz opłacać składek ZUS. To spora ulga dla studentów! PIT20 dla młodych nie obejmował przychodów ze stażu uczniowskiego i praktyk absolwenckich, natomiast od 1 stycznia 2021 zerowy PIT został poszerzony o te dwa źródła przychodu.

 

PIT dla młodych – przychody

 

Od jakich przychodów młody pracownik jest zwolniony z podatku? Ustawa: zerowy PIT zwalnia od pobierania podatku z następujących przychodów:

  • uzyskanych z tytułu odbywania stażu uczniowskiego lub praktyki studenckiej,
  • ze stosunku pracy, potwierdzonej zawarciem umowy o pracę,
  • z pracy nakładczej,
  • ze spółdzielczego stosunku pracy,
  • z wykonywania zlecenia na podstawie umowy zlecenie.

Korzystanie z ulgi kończy się w miesiącu, w którym podatnik obchodzi swoje 26. urodziny. Niezależnie od okresu trwania umowy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenie powiększone o zerowy PIT jedynie do dnia ukończenia przez pracodawcę 26 lat. Wraz z przekroczeniem tego wieku zatrudniony obowiązany jest do odprowadzania podatku dochodowego, a jego pensja netto zostaje pomniejszona o ten składnik wynagrodzenia.

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

Sales Manago

Monitorowanie i budowa profilu behawioralnego to serce Marketing Automation – ta funkcja jest wyróżnikiem takich systemów i stanowi o ich przewadze nad klasycznymi CRM-ami i systemami do masowej analityki ruchu. W SALESmanago informacje o ruchu kontaktu na stronie www są czerpane z trzech podstawowych źródeł: Pliki monitorujące typu Cookies, Adres IP odwiedzającego, Dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS

_smvs, smuuid, smvr,smg,SERVERID

Google

W przeglądarkach większości użytkowników usług Google plik cookie preferencji będzie oznaczony jako „NID” i będzie wysyłany przez przeglądarkę do witryn Google. Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch.

NID