Business English – niezastąpiony na rynku pracy

O Business English słyszał każdy, kto choć krótko uczył się języka angielskiego lub używał go w pracy. Wszechobecne, bardzo modne, ale i tajemnicze pojęcie. Dziś postaramy się je rozszyfrować i trochę Wam przybliżyć.

Czym więc jest Business English? W dosłownym tłumaczeniu znaczy to angielski biznesowy lub angielski w biznesie, ale to pojęcie bywa rozumiane bardzo szeroko, czyli uznaniowo – jeśli ktoś chce uczyć języka angielskiego „na czasie”, to zwykle nazywa go Business English. To dobrze brzmi i dobrze się sprzedaje, robi wrażenie profesjonalizmu na pracodawcach.

 

Co to takiego jest ten Business English?

 

Spróbujmy to pojęcie jakoś „przyszpilić”, doprecyzować. Więc: Business English jest to odmiana języka angielskiego, którym w sytuacjach zawodowych posługują się ludzie związani z biznesem. Wymieńmy najważniejsze składowe związanych z tym umiejętności: znajomość fachowej terminologii (znajdziecie tu słownictwo powiązane z handlem, biznesem, finansami, ekonomią, administracją, prawem); umiejętność poprawnego, klarownego i profesjonalnego komunikowania się różnymi drogami – w bezpośredniej rozmowie, w rozmowie telefonicznej, w korespondencji mailowej i tworzeniu pism, petycji, okólników, rozporządzeń, zawiadomień itd.; prowadzenie prezentacji, wystąpień publicznych; umiejętność formułowania opinii i przedstawiania argumentów podczas spotkań, negocjacji itp.

A kto konkretnie korzysta z Business English? To pracownicy firm o różnych profilach: handlowych, związanych z logistyką, marketingiem, finansami, IT, administracją. Jest on wykorzystywany w bankach, ambasadach, instytucjach kultury, urzędach państwowych, korporacjach. Nieodzowny w firmach, które działają na polu międzynarodowym i w których kontakt z klientem obcojęzycznym to codzienność. Tam powszechnie znany Business English jest wyznacznikiem profesjonalizmu i wysokiego standardu obsługi.

Czy jednak to są jedyne grupy zawodowe, które mogą wykorzystać Business English i czy ma on zastosowanie tylko w zawodowym kontekście?

Otóż nie. BE oczywiście zawiera w sobie wszystkie te elementy, które posiada „normalny” angielski, ale jednocześnie uczy, jak sprawnie ich używać w określonych sytuacjach. Będzie Wam więc łatwiej porozumiewać się w każdej innej branży i pracy wymagającej użycia języka angielskiego. Poznacie też elementy biznesowej etykiety oraz kwestię różnic kulturowych – to pomoże skuteczniej nawiązywać kontakty z innymi, zwiększy Wasze tzw. umiejętności interpersonalne i komunikacyjnie – czyli po prostu będzie się Wam łatwiej z innymi ludźmi dogadać. Ta odmiana angielskiego przyda się Wam też w podróży, gdy będziecie załatwiać różne kwestie związane z finansami, wymianą walut, bankami, ale i przy zawieraniu transakcji, nawet robieniu hotelowych rezerwacji czy kupowaniu biletów online.

 

Studia niezbędne do opanowania Business English?

 

Skoro BE jest tak przydatny, gdzie i jak można się go nauczyć? By opanować go w pełnym wymiarze, uwzględniając różnorodne konteksty i zakresy tematyczne, najlepiej wybrać studia w LSW na specjalizacji: Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym i Administracja. Tu, oprócz przedmiotów czysto lingwistycznych, znajdziecie i takie: Uwarunkowania interkulturowe w biznesie międzynarodowym i administracji, Korespondencja służbowa i handlowa, Terminologia specjalistyczna z zakresu zarządzania, marketingu i finansów, Język spotkań, prezentacji, negocjacji, Aspekty interkulturowe we współpracy międzynarodowej, Terminologia specjalistyczna z zakresu prawa, ekonomii i biznesu, Komunikacja pisemna w administracji i biznesie, Komunikacja ustna w administracji i biznesie, Sztuka wystąpień publicznych. Dzięki takiemu harmonogramowi będziecie wszechstronnie przygotowani do rozpoczęcia kariery zawodowej w biznesie (i nie tylko).

Jednak aby nauczyć się BE, niekoniecznie musicie ukończyć studia. Możecie również wybrać się na specjalny kurs: LSW oferuje kurs przygotowujący do egzaminu EFB (English for Business) – to najlepsza droga do opanowania tej odmiany języka angielskiego, a przy okazji do potwierdzenia swoich umiejętności certyfikatem. W świecie biznesu to najbardziej poważany i rozpoznawalny egzamin.

Natomiast do nauki we własnym zakresie bardzo polecamy Business English Magazine – ogólnopolski dwumiesięcznik specjalistyczny dla uczących się języka angielskiego biznesowego. Znajdziecie w nim artykuły dotyczące głównie zagadnień z zakresu gospodarki oraz biznesu międzynarodowego. Szukasz studiów językowych gwarantujących specjalizację w Busines English? Sprawdź ofertę edukacyjną anglistyki na LSW. Więcej na lingwistyka.edu.pl/anglistyka/

Sami, na studiach czy na kursie – uczcie się Business English! Opłaci się Wam to nie tylko zawodowo!

ZAŁĄCZNIKI