Jak zarobić na językach obcych?

Języki obce otwierają przed nami nowe horyzonty, umożliwiają komunikację z ludźmi, pozwalają lepiej poznać inne kultury, poczuć się obywatelami świata. Dzięki ich znajomości nie obawiamy się wyjazdów zagranicznych, instrukcji obsługi kupionych na Amazonie sprzętów czy książek obcojęzycznych. Są to bezdyskusyjne zalety znajomości języków, ale najczęściej to nas jeszcze nie satysfakcjonuje. Opanowanie języka obcego powinno też przynosić materialne profity, szczególnie jeśli jesteśmy absolwentami studiów wyższych danej lingwistyki.

Jak więc na znajomości języka obcego zarobić? Otóż okazuje się, że jest to rodzaj kompetencji, który stwarza olbrzymie możliwości wykorzystania na mnóstwo sposobów i w licznych branżach.

 

Jaki zawód podjąć po studiach językowych?

 

Chyba najbardziej popularnym zawodem, podejmowanym przez absolwentów Lingwistycznej Szkoły Wyższej (ale i innych uczelni) jest zawód tłumacza. I tu możemy wybrać między tłumaczeniem pisemnym a ustnym. O pisemnym wspomnimy jeszcze niżej, natomiast co do ustnego, znajdziemy tu wiele interesujących form. Tłumaczenia ustne dzielą się na symultaniczne, konsekutywne, szeptane, a vista, liaison. Potrzebne są na wszelkiego rodzaju konferencjach, spotkaniach biznesowych, w sądach czy urzędach. Wybór jest więc szeroki.

Lingwiści są też bardzo poszukiwani w branży edukacyjnej. Tradycyjnie podejmują zatrudnienie w szkołach państwowych (od podstawowej do wyższej), ale także w szkołach językowych, instytutach związanych z promowaniem kultury danego kraju oraz instytucjach edukujących swoich pracowników, np. ambasadach, urzędach czy korporacjach.

Korporacje otwierają kolejny punkt na liście branż, w których filologowie często znajdują zatrudnienie. Kompetencje językowe są bowiem bardzo poszukiwane i wysoko cenione w świecie biznesu. Także mniejsze firmy poszukują takich specjalistów, gdyż dziś międzynarodowa współpraca i wymiana handlowa są ważną częścią działalności także przedsiębiorstw krajowych.

 

Zarabianie na znajomości języka z domu? Ależ oczywiście!

 

Wyjątkowe możliwości, które otwiera znajomość języka, to różne formy pracy zdalnej. Są one o tyle korzystne, że można je potraktować nie tylko jako podstawową formę zarabiania, ale dodatkowe zajęcie, które wygodnie i w elastyczny sposób można połączyć z regularną pracą. Poza tym można je wykonywać nawet w sytuacji choroby, urlopu macierzyńskiego czy unieruchomienia w domu z jakiegokolwiek innego powodu.

Zdalnie możemy przede wszystkim robić tłumaczenia pisemne wszelkiego rodzaju: techniczne, specjalistyczne, związane z dokumentacją prawną, administracyjną czy finansową, różne instrukcje obsługi bądź teksty o charakterze publicystycznym czy wreszcie literackim.

Kolejną aktywnością zarobkową, którą możemy zająć się w zaciszu domowym, jeśli sprawnie posługujemy się językiem i potrafimy używać go kreatywnie, jest copywriting. Otwiera on duże pole do popisu dla wyobraźni, samodzielności, wychodzenia poza schemat. Stwarza miejsce na inicjatywę i pozwala podejmować nowe wyzwania. Jest więc idealny dla ludzi ceniących dynamikę i rozwój, ambitnych i pełnych pomysłów. Okazuje się, że taką pracę można wykonywać także w starym dresie i rozdeptanych kapciach!

Równie ambitnym i wymagającym umiejętności interpersonalnych zajęciem jest prowadzenie przez Skype’a szkoleń, webinarów, konferencji online. Mogą one dotyczyć nie tylko bezpośrednio nauki języków obcych, ale też prowadzenia w obcym języku kursów, np. z kompetencji miękkich (kreowanie wizerunku, budowanie marki, autoprezentacja).

Dla ceniących sobie większą kameralność i spokój proponujemy wykorzystanie Skype’a do udzielania korepetycji. Ich forma online cieszy się coraz większą popularnością, gdyż klienci doceniają takie zalety jak wygoda, elastyczność czasowa i niższe ceny. Także dla korepetytora jest to forma bardzo korzystna: odpada czas dojazdu, łatwiej też zorganizować miejsce pracy. A dla tych przywiązanych do tradycyjnych form nauczania pozostaje otwarta możliwość udzielania korepetycji w domu.

Na koniec jeszcze parę słów o zarobkach.

 

Ile zarabia specjalista od języków?

 

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, dotyczącego 2017 roku (najnowszy dostępny raport) mediana miesięcznych wynagrodzeń pracowników ze znajomością języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (a taki gwarantuje ukończenie studiów w LSW) wynosiła 6076 zł. Dla języka niemieckiego było to odpowiednio 5876 zł, francuskiego 5987 zł, włoskiego – 5060 zł a hiszpańskiego – 5000 zł.

Z raportu można wysnuć dwa ważne wnioski, które w planowaniu edukacji warto wziąć pod uwagę:

  1. Zarobki znacząco rosną wraz z każdym kolejnym opanowanym poziomem znajomości języka.
  2. Bardziej pożądana jest znajomość jednego języka na poziomie zaawansowanym niż znajomość kilku na poziomie podstawowym.

Widać więc wyraźnie, że najbardziej opłacalne jest ukończenie jednej konkretnej filologii niż kilku kursów językowych. To studia bowiem zapewniają dogłębną i wnikliwą znajomość danego języka oraz posługiwanie się nim na poziomie zaawansowanym. Taki właśnie, najkorzystniejszy start w  życie zawodowe zapewnia Lingwistyczna Szkoła Wyższa. Warto więc na dłużej zawitać w nasze progi!

ZAŁĄCZNIKI