Język angielski rozszerzony na maturze 2019

jezyk_angielski_na_maturze_lingwistyczna_szkola_wyzsza

Przed Tobą matura. Jeśli język Szekspira jest Twoją pasją, a plany edukacyjne i zawodowe łączą się z anglistyką, to wniosek z tych faktów jest prosty: czeka Cię matura właśnie z angielskiego. Można nawet założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że wybierzesz poziom rozszerzony.

Zanim jednak podejmiesz konkretną decyzję, przyda Ci się pewnie kilka informacji. Postaramy się podać je w trochę przystępniejszej formie niż oficjalne wytyczne CKE.

 

Po co nam właściwie matura rozszerzona z języka angielskiego?

 

Najpierw więc przyjrzyjmy się, jakie jest miejsce matury językowej w kontekście wszystkich przedmiotów. Do tych obowiązkowych, zdawanych pisemnie, należą: polski, matematyka, nowożytny język obcy (dla uproszczenia będziemy pisali o angielskim) – wszystkie na poziomie podstawowym. Poza tym jeden dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym. Ustnie natomiast obowiązuje polski i angielski bez określonego poziomu.

Jak więc widać, matura z języka obcego przynajmniej na poziomie podstawowym i tak nikogo nie minie, a my zachęcamy Was – przyszłych lingwistów – do wybrania poziomu rozszerzonego.

Istnieje także możliwość zdawania języka angielskiego na tzw. poziomie dwujęzycznym. Oznacza to, że oprócz „normalnych” arkuszy egzaminacyjnych uczeń otrzymuje też arkusz dodatkowy. Należy wziąć pod uwagę, że wymagany w tym przypadku poziom języka jest znacznie wyższy nawet od poziomu rozszerzonego. Z tego względu na część pisemną egzaminu przewidziano aż 3 godziny.

Poza sprawą poziomu ważna też będzie dla Was kwestia, jak konkretnie wyglądają poszczególne części matury językowej i z jakimi wiążą się wymaganiami.

Część ustna pozwala sprawdzić umiejętność reakcji językowej w różnych życiowych sytuacjach, płynność wypowiedzi, dobór i zasób słownictwa, odpowiedni styl – generalnie tzw. kompetencje komunikacyjne. Wymagania, jakie zostaną Wam w tej części postawione, dzielą się na ogólne i szczegółowe.

Do ogólnych należą: znajomość środków językowych, tworzenie i przetwarzanie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi. Zaś wymagania szczegółowe to: znajomość zakresu tematycznego, tworzenie wypowiedzi ustnych, reagowanie w formie ustnej, przetwarzanie tekstu w formie ustnej, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych. Liczy się też płynność wypowiedzi i poprawna wymowa.

 

Co liczy się na maturze pisemnej z języka angielskiego?

 

A co się liczy na maturze pisemnej? Tu Wasze umiejętności i wiedza będą rozpatrywane w czterech kategoriach:

  • rozumienie ze słuchu – wykazanie się nim na podstawie dwukrotnego odsłuchania tekstu czytanego przez rodzimego użytkownika;
  • rozumienie tekstów pisanych – wykonanie zadań, np. typu prawda/fałsz, na podstawie tekstów autentycznych lub adaptowanych;
  • znajomość środków językowych – wykazanie się znajomością słownictwa i zasad gramatyki na podstawie pojedynczych zdań lub krótkich tekstów;
  • wypowiedź pisemna – napisanie tekstu na zadany temat w określonej formie.

Kolejną kwestią, która może Was interesować, jest czas, jakim dysponujecie na wykonanie zadań w ramach obu części matury. Otóż na wypowiedź w trakcie egzaminu ustnego będziecie mieli około 15 minut, egzamin pisemny zajmie Wam, w zależności od poziomu, 120 minut (poziom podstawowy) lub 150 (w przypadku rozszerzonego).

Przyda Wam się jeszcze parę organizacyjnych informacji: otóż, aby zostać dopuszczonym do matury, należy złożyć u dyrektora szkoły odpowiednią deklarację do 1 października danego roku szkolnego. Wszystkie maturalne egzaminy odbędą się w maju – pamiętajcie, żeby na żaden się nie spóźnić (możecie nie zostać wpuszczeni) i zabrać ze sobą dowód osobisty.

Warunkiem zdania jest uzyskanie 30% z maksymalnej liczby punktów. Jednak jeśli zdarzy Wam się nie zdać – nie poddawajcie się, tylko do roboty! Poprawka czeka Was już w sierpniu. A wszyscy, którym się tego roku powiodło w pierwszym terminie, otrzymają świadectwo 4 lipca.

I właśnie to świadectwo będzie Wam nieodzownie potrzebne, by zostać dumnym studentem anglistyki. Dyplom maturalny, potwierdzający znajomość języka obcego, jest głównym kryterium przyjęcia na lingwistyczne i filologiczne kierunki. Tak właśnie jest w Lingwistycznej Szkole Wyższej (tu wystarczy, jeśli zdacie na poziomie podstawowym). Nasza uczelnia jest bardzo dobrym wyborem dla miłośników angielskiego, gdyż wyspecjalizowała się konkretnie w nauczaniu języków obcych. Tak naprawdę rozwijanie i udoskonalanie tego właśnie kierunku jest naszym jedynym celem! Dlatego w maju trzymamy za Was kciuki, a w lipcu oczekujemy przybycia pełnych satysfakcji i szczęśliwych tegorocznych maturzystów!

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

Sales Manago

Monitorowanie i budowa profilu behawioralnego to serce Marketing Automation – ta funkcja jest wyróżnikiem takich systemów i stanowi o ich przewadze nad klasycznymi CRM-ami i systemami do masowej analityki ruchu. W SALESmanago informacje o ruchu kontaktu na stronie www są czerpane z trzech podstawowych źródeł: Pliki monitorujące typu Cookies, Adres IP odwiedzającego, Dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS

_smvs, smuuid, smvr,smg,SERVERID

Google

W przeglądarkach większości użytkowników usług Google plik cookie preferencji będzie oznaczony jako „NID” i będzie wysyłany przez przeglądarkę do witryn Google. Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch.

NID