Nauczyciel Angielskiego – Wszystko o specjalizacji nauczycielskiej w anglistyce

Jeśli jesteś zdeklarowanym humanistą z zacięciem do języków obcych, lubisz uczyć innych, szukasz przy tym stabilnej pracy, to może rozwiązaniem będzie dla Ciebie praca nauczyciela języka angielskiego? To ciekawy pomysł na połączenie wykształcenia filologicznego z przygotowaniem pedagogicznym.

 

Dlaczego warto zostać nauczycielem języka angielskiego?

 

Najważniejszą zaletą tego zajęcia jest to, że nauczyciel angielskiego jest potrzebny praktycznie wszędzie. Nie tylko w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, na uczelni. Także w szkołach językowych, różnorakich placówkach oświatowych,  w centrach kultury, urzędach, firmach, stowarzyszeniach, organizacjach…Praktycznie w każdym takim miejscu, w dzisiejszym zglobalizowanym świecie, oczekuje się znajomości języka angielskiego jeśli nie od wszystkich pracowników/uczestników/członków, to przynajmniej od sporej ich części.

Regularne kursy językowe są bardzo często organizowane przez korporacje. Jest to forma jednocześnie podnoszenia kwalifikacji kadry, jak i bonus dla pracowników. Nieraz właśnie ofertą kształcenia w języku angielskim takie międzynarodowe firmy kuszą kandydatów w ogłoszeniach o pracę. Wzbudza to bardzo często niemałe zainteresowanie kandydatów, co pokazuje wyraźnie, jak duże jest zapotrzebowanie na rynku.

 

Wymagania rynkowe i akademickie stawiane kandydatom na nauczycieli języka angielskiego

 

Zacznijmy jednak od początku: co zrobić, by zdobyć odpowiednie kwalifikacje? Czym się specjalność nauczycielska wyróżnia? „Czym to się je?”.

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób ta specjalizacja jest zorganizowana na wydziale anglistyki w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie. Oprócz standardowych przedmiotów, zapewniających pełne przygotowanie językowe, są także te specyficzne, przygotowujące konkretnie do roli nauczyciela. Przysposobienie to jest kompleksowe: studenci uczą się psychologii rozwojowej, co pozwala im lepiej zrozumieć swoich uczniów i łatwiej „do nich dotrzeć”. Dzięki psychologii edukacyjnej potrafią zrozumieć mechanizmy poznawcze, funkcjonowanie pamięci, sposoby utrzymania koncentracji i uwagi. Tej wiedzy pozwala też nabyć kolejny przedmiot: dydaktyka, pomagająca odpowiedzieć na pytanie: jak uczyć, by nauczyć? Jest też emisja głosu – przedmiot dla nauczycieli bardzo ważny, pomagający nie tylko odpowiednio „ustawić” głos, by był donośny a mowa wyraźna, ale uczący także, jak nie forsować strun głosowy, by głos służył przez długie lata.

 

Metody nauczania języka angielskiego na specjalizacji nauczycielskiej

 

W odpowiedzi na zmiany zachodzące we współczesnym świecie, nowe metody nauczania, środki, nośniki, Szkoła bardzo unowocześniła program, wprowadzając przedmioty takie jak: „Współczesne problemy edukacji człowieka (ucznia)” czy „Dydaktyka – multimedialny nauczyciel” – wszystko po to, by naukę jak najbardziej uatrakcyjnić, uprzyjemnić, ale i uczynić efektywną. Natomiast przedmiot „Dydaktyka – testowanie, efekt zwrotny egzaminów i ocena w nauczaniu języka specjalności” pozwala zapoznać się i zrealizować formalne wymogi dotyczące procesu nauczania państwowych placówek oświatowych. Przedstawia zasady organizacji szkolnictwa w Polsce, Polskie Ramy Kwalifikacji (PRK), minima programowe obowiązujące w różnych typach szkół, a także podstawowe akty prawne, dotyczące systemu oświaty.

 

Studia nauczycielskie stacjonarne vs niestacjonarne

 

Warto tu zaznaczyć, że studenci studiów niestacjonarnych realizują 60% ogólnej liczby zajęć, przewidzianych w planie studiów stacjonarnych, z wyjątkiem przedmiotów z zakresu przygotowania pedagogicznego na specjalizacji nauczycielskiej, które są realizowane w 100%. Oznacza to, że uprawnienia pedagogiczne posiadamy już zdobywając tytuł licencjata. Jak konkretnie przedstawia się kwestia tych uprawnień? Kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek na I i II etapie edukacji. Studia drugiego stopnia przygotowują zaś do nauczania języka specjalności w placówkach realizujących kształcenie na III i IV poziomie edukacyjnym.

 

Praktyki nauczycielskie w anglistyce i perspektywy zawodowe

 

I wreszcie minimum trzymiesięczne praktyki nauczycielskie. Łączna liczba godzin praktyk studentów specjalności nauczycielskiej wynosi 150 godzin i realizowana jest w dwóch formach: praktyk psychologiczno-pedagogicznych o charakterze hospitacyjno-asystenckim (30 godzin) oraz praktyk dydaktycznych o charakterze metodycznym (120 godzin) – zapewniają więc one bardzo wszechstronne przygotowanie do zawodu. To niezwykle isotny etap studiów, gdyż pozwala zweryfikować w praktyce wybór zawodu, dowiedzieć się, jak nauczanie języka angielskiego wygląda „od kuchni”, poznać jego blaski i cienie. No i wejść w bezpośredni kontakt z uczniami. To ważne, żeby umieć sobie odpowiedzieć na pytanie, kogo tak naprawdę chciałoby się uczyć. Specyfiką pracy lektora języka angielskiego jest niemal uniwersalne na niego zapotrzebowanie. Możemy więc zostać „klasycznym” nauczycielem, czyli znaleźć zatrudnienie w szkole. Oczywiście, tu też jest spore zróżnicowanie. 

Wyróżniamy następujące miejsca, w których zatrudnienie znajdzie absolwent filologii angielskiej ze specjalizacją nauczycielską:

 

Przedszkola

Zacząć można już od przedszkoli, w których coraz częściej pojawia się nauka języka angielskiego. No i powstają również przedszkola językowe, dedykowane konkretnie nauce języków obcych, jak choćby rozrastająca się sieć przedszkoli „Montessori”.

 

Szkoła podstawowa, gimnazjum liceum

A później mamy szkołę podstawową i średnią, a także szkolnictwo wyższe. Warto tu zaznaczyć, że angielskiego w szkole wyższej mogą uczyć już magistrowie anglistyki, jeśli chodzi o tak zwane przedmioty PNJ – Praktyczna Nauka Języka. W Lingwistycznej Szkole Wyższej znalazło już zatrudnienie kilkoro wyróżniających się absolwentów.

 

Prywatne szkoły językowe

Możemy znaleźć pracę także w szkole językowej. Tu pracuje się na trochę innych warunkach – nie obowiązuje nas bowiem tzw. Karta Nauczyciela, niekoniecznie dostaniemy też umowę o pracę, ale z drugiej strony zarobki zwykle są o wiele wyższe, gdyż nie ograniczone odgórnie narzuconymi „widełkami”.

 

Korporacje

Dalej: pracę możemy znaleźć nie tylko we wspomnianych już wcześniej korporacjach, ale w bardzo wielu firmach, które posiadają jakieś zagraniczne kontakty i powiązania (a w dzisiejszym świecie niemal każde przedsiębiorstwo je posiada). Poza tym znajomości języka angielskiego pracowników to też kwestia wizerunkowa: świadczy o prestiżu i profesjonalizmie firmy.

 

Ośrodki kultury

Nauczanie języka angielskiego bardzo często organizują też ośrodki kultury, ambasady, placówki dyplomatyczne. Jako że język angielski jest językiem, którym najczęściej posługują się między sobą pochodzący z różnych krajów politycy, prawnicy, przedsiębiorcy, biznesmani, ludzie kultury i wszelkiego rodzaju elity, to tak naprawdę każdy, kto ma ambicję zrobienia w takich branżach kariery, poszukuje dobrej szkoły lub najlepiej korepetytora języka angielskiego. Korepetytor bowiem łatwiej dostosuje się do napiętego zwykle i bardzo nieprzewidywalnego harmonogramu zajęć takiej osoby.

 

Korepetytor

Korepetycje są więc kolejną drogą zarabiania nauczaniem języka anielskiego. Zapotrzebowanie na nie jest wręcz uniwersalne – we wszystkich wymienionych wcześniej przypadkach. Udzielanie korepetycji daje duże pole do popisu osobom przedsiębiorczym, elastycznym, niebojącym się ryzyka. Warto tu pomyśleć o własnej działalności gospodarczej, co daje o wiele większą niezależność, ale także nie wyklucza „dorabiania” w ramach innych form zatrudnienia.

 

Czy warto decydować się na specjalizację nauczycielską w anglistyce?

 

Jak widać, rozrzut możliwości jest olbrzymi, dzięki uniwersalności języka angielskiego, który bez przesady można współcześnie nazwać językiem globalnym.

Lingwistyczna Szkoła Wyższa zgodnie z takim właśnie trendem przygotowuje do nauczania. Umiejętności, wiedza i kwalifikacje absolwenta są na tyle szerokie, że dają się dostosować do wszystkich powyższych miejsc i form pracy. Absolwent Szkoły dysponuje bogatym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym na nowoczesne prowadzenie nauczania języka obcego Zna najnowsze trendy w dydaktyce języków obcych. Jest też przygotowany do odpowiedniego doboru i samodzielnego opracowania materiałów dydaktycznych oraz do samodzielnego korzystania z literatury przedmiotu, umożliwiającej mu poszerzanie swojej wiedzy i swoich umiejętności. Posiada podstawową wiedzę z zakresu testowania i oceniania i ma świadomość konieczności stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

I na koniec, na zachętę, słowa Marka Twaina:

„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać”.

 

 

ZAŁĄCZNIKI