10 najlepiej płatnych zawodów dla lingwistów według FORBES

10_najlepiej_platnych_zawodach_dla_lingwistow_według_FORBES

Dowiedzieliście się już ostatnio, jakich pracodawców Forbes wskazuje jako najbardziej cenionych i poszukiwanych. Dziś chcielibyśmy przeanalizować kolejną listę tego prestiżowego magazynu – tym razem dotyczącą 10 najlepszych i najbardziej cenionych zawodów w 2017 roku w Polsce.

Zacznijmy może od uwagi: dzisiaj przedstawicieli właściwie każdego fachu można uznać za „poszukiwanych”, gdyż mamy obecnie tzw. „rynek pracownika”. Bezrobocie wg GUS-u wynosi tylko 8,2 %, więc bez względu na branżę nie powinniśmy mieć problemów ze znalezieniem pracy. Warto jednak wiedzieć, gdzie szukać najkorzystniejszych ofert.

 

Zawody wymarzone dla lingwistów wg. Forbes

 

Oto więc zestawienie najbardziej perspektywicznych profesji wg Forbesa (oparte na danych, opracowanych przez firmę Hays):

1. Programista,
2. Specjalista IT w obszarze bezpieczeństwa
3. Inżynier (jakości, procesu, R&D)
4. Specjaliści ze znajomością języków obcych
5. Project manager
6. HR business partner
7. Key account manager
8. Specjalista ds. employer brandingu
9. Specjalista ds. e-commerce
10. Kontroler finansowy

Przyjrzyjmy się w jakim stopniu są one powiązane ze znajomością języków obcych.

W najbardziej oczywisty sposób narzuca się naszej uwadze punkt 4. Specjaliści ze znajomością języków obcych. Znalezienie się tego zawodu w rankingu to optymistyczna wiadomość, gdyż niesie ze sobą informację, że sama tylko znajomość języków obcych, bez żadnych dodatkowych kompetencji czy wykształcenia, zapewni nam dostęp do najbardziej satysfakcjonujących miejsc pracy. Wystarczy więc przyłożyć się do studiowania u nas lingwistyki, by z sukcesem móc stanąć w szranki z najlepszymi.

Jeśli jesteście ciekawi, jakie języki są najczęściej poszukiwane, służymy informacją: w pierwszej kolejności oczywiście angielski, dalej niemiecki, potem francuski i hiszpański. Coraz popularniejsze stają się też języki wschodnioeuropejskie i skandynawskie, a także te naprawdę rzadkie, jak chiński czy arabski.

Dwa zawody związane są bezpośrednio z branżą informatyczną: Programista i Specjalista IT w obszarze bezpieczeństwa. Nie są to – z jednej strony – sfery wymagające dużej ilości kontaktów z zewnętrznymi, zagranicznymi klientami czy kontrahentami, ale z drugiej – dzisiaj przecież całe oprogramowania, języki projektowania tworzone są po angielsku. Nie sposób sobie wyobrazić informatyka, który by tego języka nie znał.

Dalej możemy wyróżnić kilka zawodów, które z kolei opierają się na międzyludzkich kontaktach: Project manager, HR business partner, Key account manager, Specjalista ds. employer brandingu. Te stanowiska wymagają dużo tzw. kompetencji miękkich, wśród których wiodącą rolę odgrywają umiejętności komunikacyjne i językowe. Płynność wymowy i jasność wypowiedzi to podstawowe składowe sukcesu na stanowiskach opartych na bliskiej współpracy z innymi, kompetencjach liderskich i managerskich oraz umiejętności motywowania, inspirowania i wywierania wpływu. To wszystko przecież dzieje się w języku! Poza tym bardzo dowartościujemy klientów i partnerów biznesowych, wchodząc z nimi w rozmowę w ich rodzimej mowie. Taki wyraz empatii, wrażliwości i szacunku z pewnością zostanie doceniony i stanie się podwaliną długiej i owocnej biznesowej współpracy.

Sukces w trzech pozostałych zawodach (Inżynier (jakości, procesu, R&D), Specjalista ds. e-commerce i Kontroler finansowy) nie jest w tak bezpośredni sposób powiązany ze znajomością języków obcych, ale jest ona wciąż ich ważną składową. Tego typu zajęcia często w jakimś stopniu wymagają wyjścia poza szerszą niż tylko krajowa perspektywę. W przypadku inżyniera część nadzorowanego procesu może przebiegać za granicą, osoba zajmującą się sprzedażą online będzie miała międzynarodowych klientów, a praca kontrolera finansowego w pewnych aspektach wymaga znajomości prawa unijnego.

 

Czy języki obce dają naprawdę tyle możliwości?

 

Widać więc wyraźnie, że języki obce są absolutnie nieodzowne w pracy w najlepiej płatnych zawodach, a wręcz bywają do nich przepustką.

Uwzględniliśmy ten fakt, przygotowując program kształcenia naszych studentów. Pod tym właśnie kątem została stworzona specjalizacja Komunikacja w biznesie i administracji. Jej ukończenie pozwoli Wam śmiało wkroczyć w świat biznesu, ze świadomością, że posiadacie tak językowe, jak i merytoryczne przygotowanie. Natomiast na wszystkich specjalizacjach pojawiają się Podstawy przedsiębiorczości – dziś potrzebne również w zawodzie nauczyciela czy tłumacza.

Także przedmioty przygotowujące Was do pracy z narzędziami informatycznymi oraz przy użyciu Internetu, czyli Technologia informacyjna i Sprawności zintegrowane – e-learning pojawiają się we wszystkich naszych akademickich programach edukacyjnych.

Ukończenie zaś naszej najnowszej specjalności Języka wiodącego z rozszerzonym językiem hiszpańskim lub niemieckim zwiększy znacząco, a czasem wręcz podwoi Wasze szanse na zatrudnienie na jednym z powyższych najlepiej płatnych stanowisk. Osoby znające dwa języki obce są dziś coraz częściej poszukiwane, a pracodawcy narzekają na ich deficyt.

Zainwestujcie więc w edukację i dołączcie do grona najlepszych. Dla nas to wielka duma, gdy nasi absolwenci zasilają elity zawodowe. Życzymy więc tego i Wam, i sobie.